Thông báo chung

 • Diễn đàn không khuyến khích nhờ/yêu cầu hỗ trợ qua Teamviewer. Đọc thêm
 • Đăng topic hãy đặt tiêu đề rõ ràng. Đọc thêm

Điểm thưởng dành cho Hồ Nguyễn

 1. 30
  Thưởng vào: 25/6/17

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 2. 20
  Thưởng vào: 25/8/16

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 3. 20
  Thưởng vào: 24/5/16

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 4. 15
  Thưởng vào: 14/4/16

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 5. 10
  Thưởng vào: 20/1/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 6. 10
  Thưởng vào: 13/1/16

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 7. 5
  Thưởng vào: 16/12/15

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 8. 2
  Thưởng vào: 13/11/15

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 9. 1
  Thưởng vào: 29/10/15

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

Thông báo chung

 • Diễn đàn không khuyến khích nhờ/yêu cầu hỗ trợ qua Teamviewer. Đọc thêm
 • Đăng topic hãy đặt tiêu đề rõ ràng. Đọc thêm